Bizi İzləyin :

Союз Молодежной Студенческой
Организации Азербайджана

«Союз Молодежной Студенческой Организации Азербайджана» был основан 20 ноября 2009 года. Союз студентов и молодежи объединяет 101 государственных и частных вузов. Объединяет как городские университеты, так и региональные. Цель «Союза Молодежной Студенческой Организации Азербайджана» способствовать развитию высшего образования, представлять и защищать интересы студентов, социально-политической, культурной, социальной и экономической жизни республики, чтобы поддерживать их активное участие. Для достижения этой цели Ассоциация работает в следующих областях

Подробнее

KATİBLİK

Ордухан Гахраманзаде

Генеральный секретарь


Джейран Джафарова

Менеджер по работе со студентами


Нигяр Гусейнова


Подробнее

Статистика об СМСОА

События, которые Мы являемся организаторами

События, в которых мы участвовали

Количество выполненных задач

0

Количество вовлеченных студентов

0

Количество событий

0

Количество вовлеченных студентов

0

Количество событий

0

События, которые мы являемся организаторами

Количество вовлеченных студентов

210000

Количество событий

590

İştirak Etdiyimiz Tədbirlər

Количество вовлеченных студентов

160000

Количество событий

547

Количество выполненных задач

4000
СОБЫТИЯ

Presentation of Azerbaijan Student Youth Organizations' Union and Azerbaijan  Student Card was held at Azerbaijan University  of Architecture and Construction. The meeting was attended by the Director of the Department of Work with Information Technologies and the "Student Card of Azerbaijan", Khanim Pashayeva and Chairman of the SYO Ilaha Hasanova. Khanim Pashayeva told the students about the activities of the ASYOU, the events organized and the large-scale projects. He noted that students can participate in these projects to increase their outlook and spend their university time more efficiently. Speaking about the history and structure of the ASYOU, Khanim Pashayeva said that students can join us and start their first experience. Giving information about the benefits offered by the Student Card to students, Pashayeva said that students can benefit from discounts in different places using these discounts. In his speech, Ilaha Hasanova informed about the activity of SYO and its projects in the university. He added that students can join these projects to make students more productive, participate in various local and international events.  
Tarix: 2018-10-25Daha Ətraflı

21 may 2020 il tarixində Azərbaycan Tələbə Gənclər Təşkilatları İttifaqının (ATGTİ) təşəbbüsü ilə Azərbaycan Respublikası Təhsil naziri Ceyhun Bayramovla baş tutan online konfransda müzakirə edilən məsələlər barədə ATGTİ-nin 23 may 2020-ci il tarixində keçirilmiş geniş formatda video iclasında ali və orta ixtisas təhsil müəssisələrində fəaliyyət göstərən Tələbə Gənclər Təşkilatlarının sədrlərinə ətraflı məlumat verilmişdir.  İclasda koronovirus pandemiyası dövründə Azərbaycan hökuməti tərəfindən müvafiq istiqamətlər üzrə atılmış addımlar, ali və orta ixtisas təhsili müəssisələrində məsafədən tədrisin təşkili yönündə həyata keçirilən təbdirlər barədə Təhsil nazirinin qeyd etdiyi məlumatlar paylaşılmış, həmçinin sosial baxımdan həssas əhali qrupuna aid edilən tələbələr üçün e-telebe.edu.az elektron portalının istifadəsi, təqaüdlərin verilməsi, semestr qiymətləndirilməsində edilmiş yeniliklərə dair məsələlər müzakirə olunmuşdur.  Daha sonra TGT sədrlərini maraqlandıran suallar cavablandırılmış, şərh və təkliflər qeydə alınmışdır. Tələbələrin iyun-iyul aylarında keçiriləcək imtahan sessiyası və digər mümkün suallarının toplanması üçün TGT-lər tərəfindən sorğuların davamlı şəkildə keçiriləcəyi bildirilmişdir. Sorğuların nəticələrinə əsasən tələbələri narahat edən məsələlər operativ şəkildə aidiyyəti üzrə rəsmi qurumlara təqdim olunacaqdır. Həmçinin, Təhsil Nazirliyinin məsul nümayəndələri ilə gələcəkdə də mütəmadi görüşlərin keçiriləcəyinin faydalı olacağı qeyd olunmuşdur.    
Дата : 2020-05-23Daha Ətraflı

При совместной организации Союза Студенческих Молодёжных Организаций Азербайджана  (ССМОА) и Азербайджанской Государственной Академии Спорта и Физической Культуры (АГАСФК) был проведён конкурс «Show Your Dance 2019». Конкурс проводится уже 3-ий год под предводительством студента 3-его курса Мурада Сулейманлы. На соревновании принимают участие по одной команде из 7-и университетов. На танцевальном конкурсе выступили: АГАСФК "Жемчужины", Азербайджанский Государственный Педагогический Университет "Иностранный", Бакинская Высшая Школа Нефти "Лазгинка", Национальная Академия Авиации "Аршин Мал Алан", Азербайджанский Государственный Экономический Университет "Аджарули", Азербайджанский Медицинский Университет "Узундара", Азербайджанский Университет Туризма и Менеджмента "Танго". В конце после подсчёта голосов жюри победил Азербайджанский Государственный Экономический Университет с танцем "Аджарули" набрав 110 баллов. Отметим, что танцевальный конкурс "Show Your Dance 2020", который планируется провести в следующем году, состоится в Азербайджанском Государственном Экономическом Университете (UNEC).    
Дата : 2019-06-04Daha Ətraflı

При организации Студенческой Молодёжной Организации Азербайджанской Академии Труда и Социальных Отношений (СМО ААТСО) и клуба Интеллектуальных Игр СМО ААТСО проведена интеллектуальная игра «Что? Где? Когда?». В Бакинском Славянском Университете (БСУ) при инициативе СМО БСУ проведена выставка, посвящённая дню Толерантности. На выставке были показаны атрибуты и национальная одежда Турции, Чехии, Польши, России, Греции, Украины, Беларуси и Болгарии. В Азербайджанском Государственном Университете Культуры и Искусства проведён «Брэйн – Ринг». Владельцем первого места была команда «Аристократы» с факультета Культурологии.  Клуб Дебатов Бакинского Государственного Университета объявил победителей 35-ого внутреннего турнира «Твёрдые бытовые отходы должны перерабатываться». В результате финальной игры вышла команда «Come back». Также при организации СМО и факультета Экологии и Почвоведения проведена игра «Что? Где? Когда?». Следующим соревнованием стали Интеллектуальные Игры «Страны», организованные при поддержке Студенческой Молодежной Организации и Географического факультета. В конкурсе с участием 25-и команд победителем стала команда «Olimpus». При организации СМО и факультета Физики проведена игра «Что? Где? Когда?». Также при организации СМО и факультета Филологии проведена игра «Что? Где? Когда?». На факультете Экономики в Азербайджанском Государственном Экономическом Университете (АГЭУ) под организацией СМО 17 ноября состоялось мероприятие, посвященное Дню Национального Возрождения. На мероприятии выступили талантливые студенты с интересной программой. Выступления были приняты аплодисментами со стороны студентов. В Азербайджанском Финансово-Экономическом колледже при АГЭУ и при инициативе СМО была проведена встреча с членом Союза писателей Азербайджана, лауреатом премии «Золотое перо», поэтом Эльхан Элатлы по случаю Всемирного дня прав детей - 20 ноября на тему «Дети и книга». В Государственной Академии Таможенного Комитета (ГАТК) под организацией клуба «Литература» СМО проведён вечер Сабира, посвященный выдающемуся сатирическому поэту Азербайджана Мирза Алекпер Сабиру.  Также в Государственной Академии Таможенного Комитета (ГАТК) под организацией клуба «Экономика» был проведен конкурс «Экономическая ночь», посвященный Дню Национального Возрождения. Победила команда Экономического Университета «Six pistols». 17-ого ноября в Сумгаитском Государственном Университете (СГУ) состоялась акция по высадке деревьев, посвященная Национальному Дню Возрождения. Кроме того, в Университете были проведены дебаты. Бакинским Евразийским Университетом была организована Академия Лидерства Евразии II. Эта Академия была впервые проведена в ноябре 2014 года. Это темы тренингов в Академии: Управление и организация, речь, управление бизнесом, массовая психология, молодые дипломаты. В Бакинском Гуманитарном Колледже (БГК) под руководством Студенческой Молодежной Организации (СМО) состоялась презентация Азербайджанской Студенческой Дисконтной Карты. На презентации приняли участие руководитель департамента Азербайджанской Студенческой Карты (АСК) и Информационных технологий Союза Студенческих Молодёжных Организаций Азербайджана (ССМОА) Ханым Пашаева, заместитель директора БГК Расим Рзаханов и председатель СМО Шафига Ханифаева. В Азербайджанском Государственном Университете Культуры и Искусств (АГУКИ) состоялась встреча с турецкими режиссёром и актёрами.  Отвечая на вопросы студентов и проведя с ними ценное время, Турецкие деятели рассказали об удовольствии присутствия в Азербайджане.  Проект направлен на дальнейшее укрепление культурных связей между двумя странами с помощью кинематографии. Студенты Студенческой Молодёжной Организации Азербайджанского Государственного Аграрного Университета (АГАУ) организовали экскурсию в музей Азербайджанской Народной Республики. Студенты первого курса инженерного факультета послушали лекцию «Азербайджанская Народная Республика» в музее, познакомились с экспонатами и стали очевидцами живой истории. Среди студентов (ГГУ) состоялись соревнования по пейнтболу. В Нахичеванском Государственном Университете (НГУ) состоялась церемония открытия проекта «Дни закона» вместе с Верховным Судом Нахичеванской Автономной Республики. Активисты Студенческой Молодёжной Организации Азербайджанского Технического Университета (АТУ) посетили приюты для женщин и для детей.  
Дата : 2018-11-25Daha Ətraflı

Календарь Cобытий

Tarix: 2018-12-17

6 декабря 2018 года в Национальной консерватории Азербайджана была организована научная конференция на тему «Безопасность жизни глазами студентов-молодежи» , организованная Бакинским Региональным Центром Министерства по Чрезвычайным Ситуациям, Союз Студенческой Молодёжной Организации Азербайджана  (ССМОА) и Студенческой Молодежной Организацией Национальной консерватории Азербайджана. Целью мероприятия было ознакомление с перспективами студентов по вопросам безопасности жизнедеятельности людей, появления новых поколений для предотвращения чрезвычайных ситуаций и ликвидации их последствий. Ректор Азербайджанской Национальной Консерватории, профессор Сиявуш Керими, открывший научно-практическую конференцию, рассказал о важности мероприятия и о важности готовности каждого к чрезвычайным ситуациям. Позже заместитель начальника Бакинского Регионального Центра Камиль Багиров отметил, что за 13 лет своего существования МЧС проделало важную работу по гражданской обороне, защите людей и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, а также обеспечению безопасности людей в пожарных и водных бассейнах. Исполнительный директор Союза Студенческих Молодежных Организаций Азербайджана Фаиг Мамедов выразил благодарность всем, кто сделал все возможное для популяризации такого мероприятия и рассказал о важности подобных мероприятий для студентов и молодежи. Затем в конференции были представлены выступления студентов, сопроваждаемые презентациями на темы «Экологические чрезвычайные ситуации и пути их предотвращения», «Управление дождевыми водами в Баку: текущая ситуация, угрозы и неиспользуемые объекты», «Современное очищение загрязненных нефтью территорий», «Аварийные источники альтернативных источников энергии, случаи и способы их преодоления » и т. д.     

Подробнее
Hamısı
01
27
20
23
24
20
20
19
13
26
11
05
27
06
02
24
22
29
27
01
26
18
22
21
03
23
02
15
22
27
Hamısı
01
27
20
23
24
20
20
19
13
26
11
05
27
06
02
24
22
29
27
01
26
18
22
21
03
23
02
15
22
27

НОВОСТИ

Задайте Вопросы

Заполните форму и отправьте нам свои вопросы

Партнеры